Gino Quenis is de oprichter en drijvende kracht achter Lean Lead. Al sinds het begin van zijn carrière staat continuous improvement centraal in alles wat hij doet. Vanuit zijn ervaring in de industrie heeft hij aan den lijve ondervonden wat mogelijk is. Zijn interesse en passie stimuleerden hem om zelf continu bij te leren. Hij ging dan ook op zoek naar manieren om bij te leren van anderen. Toen hij niet onmiddellijk vond wat hij zocht, startte hij zélf een werkgroep op om deze kennisuitwisseling tot stand te brengen. Intussen is Lean lead uitgegroeid tot een organisatie waar Gino sinds 5 jaar voltijds zijn schouders onder zet en waarmee hij jaarlijks meer dan 100 bedrijven inspireert.

In mijn job staat verbeteren centraal. Ik noem mezelf dan ook dikwijls een verbeteraar!

Lean Lead inspireert zijn leden op verschillende niveaus: Door te inspireren, informatie te delen en eventueel zelfs door te coöpereren in gemeenschappelijke projecten.

Gino

Inspiration & discovery

Taking the lead with lean. Dit vat het eerste niveau mooi samen. We willen mensen inspireren om hun organisatie en processen meer lean te maken. We kiezen bewust om dit niet door middel van lezingen en luistersessies te doen. Wél brengen we onze leden in contact met elkaar zodanig dat we hen aan de hand van praktische voorbeelden de kracht van lean kunnen laten ontdekken.

Onze partners, waaronder ook Enginity, voegen waarde toe aan deze sessies door mee te werken aan best practices en deze te vertalen naar concrete oplossingen.

Lean lead is een netwerk dat in de eerste plaats focust op mensen. Onze leden zijn medewerkers en leiders van bedrijven die graag met elkaar willen delen en van elkaar willen leren. Wij zijn de kruisbestuiver die mensen met gelijkaardige vragen en uitdagingen rond één tafel brengt en hen laat praten over verschillende thema’s en potentiële oplossingen. Zo leren ze van elkaar, komen ze tot inzichten waar ze anders misschien niet zouden komen en vallen ze terug op bewezen praktijkcases.

We merken ook dat veel van onze leden lang lid blijven. Onze leden zitten allemaal op dezelfde lijn als het gaat over de mindset om een actieve rol op te nemen in onze community. Vooral een open geest en de wil om te delen creëert een sterke verbinding. We zien dan ook veel van onze leden jaar na jaar evolueren en nog actiever worden binnen Lean Lead.

Tijdens de voorbije COVID-maanden konden we jammer genoeg niet meer inzetten op onze gebruikelijke interactieve werkgroepen. Als alternatief hebben we een aantal webinars gelanceerd waar algemene thema’s aan bod kwamen. We hebben gemerkt dat dit een ideaal middel is om in de toekomst ook twijfelaars te laten kennismaken met lean en Lean Lead. We kunnen hun laten zien wat er mogelijk is en op welke manier we interactie tot stand laten komen.

Binnen Enginity zie ik dezelfde waarden naar voor komen. Ook zij zetten de klant en mensen centraal omdat ze zich bewust zijn van het feit dat een cultuurverandering of introductie van een nieuw systeem, stuk equipment of technologie pas succesvol kan geïmplementeerd worden als het gedragen wordt in de klantenorganisatie. Deze gedeelde visie en praktische aanpak zorgt voor een vlotte kennisdeling en organische samenwerking!

Enginity zet net als Lean Lead de klant en mens centraal

Sharing & Exchange

Lean Lead wil vooral een organisatie zijn die meer doet dan enkel in theorie over oplossingen praten. Daarom stimuleren we onze leden om elkaars bedrijven te bezoeken en met hun eigen ogen te zien en te ervaren hoe de anderen in praktijk hun processen inrichten en hun problemen aanpakken. Zo leren bedrijven elkaar en de partners waar ze mee samenwerken kennen. Er kan op die manier ook heel praktisch nagedacht worden over oplossingen voor specifieke cases en optimalisaties binnen verschillende thema’s. Daarnaast investeren we in de opbouw van een kennisbibliotheek om al de praktijkcases te delen als inspiratiebron voor onze leden!

Cooperate – Smart Network

Om onze praktische aanpak naar een volgend niveau te tillen, hebben we de voorbije jaren de krachten gebundeld met een aantal bedrijven rond specifieke topics. Hier is het Smart Network ontstaan. In kleine werkgroepen brengen we experten uit meerdere bedrijven samen om te werken rond gemeenschappelijke topics waar hun bedrijven nu nood aan hebben. Deze topics vallen binnen 3 pijlers:

  1. Mensen
  2. Technologie
  3. (Lean) systemen

Zo werd er de afgelopen tijd geïnvesteerd in een project waar experten uit vier verschillende bedrijven uit dezelfde buurt de schouders onder een aantal initiatieven hebben gezet. Samen met de stad Sint-Truiden hebben we mensen van werkvloer tot management in de automobielindustrie samengebracht om over verschillende noden te brainstormen en aan concrete oplossingen te werken. Dit is een intensieve samenwerking die heel wat vraagt van zowel de partners als deelnemende bedrijven maar vormt een sterke voedingsbodem om in dat soort van initiatieven verder te verdiepen of als leidraad naar andere projecten te gebruiken.

In eerste instantie werd er vertrouwen opgebouwd, werden de uitdagingen geanalyseerd en een aantal ideeën geopperd. Vanuit deze kennismakingssessies werd er duidelijk gedefinieerd welke projecten voldoende impact zouden hebben om ze verder te onderzoeken en ontwikkelen. We hebben gemerkt dat de deelnemende bedrijven de toegevoegde waarde van dit initiatief hebben aangevoeld. Ondanks de moeilijkheden die COVID met zich meebracht bovenop de dagdagelijkse uitdagingen van de deelnemers, hebben zij toch die extra inspanning gedaan om de voortgang in de initiatieven te behouden.

Eén van de successen die we samen geboekt hebben is de ontwikkeling van een digitale toolbox die onze klanten in staat stelt om PLC en sensordata te collecteren en visibel te maken in functie van een specifieke oplossing. Hun ervaring in het vertalen van productievloerkennis naar IT-systemen heeft geleid tot inzichten in de productie-efficiëntie en de mogelijkheid tot predictief reageren op kwaliteitsissues. De volledige cases van Tenneco en Dr1v kan je lezen op onze website.

Dit initiatief heeft intussen ook anderen gestimuleerd om de krachten te bundelen. Zo heeft de stad Sint-Niklaas beslist om samen met een aantal belangrijke werkgevers uit de omgeving te investeren in een volgende Smart Network initiatief en de inzichten uit deze editie te delen.

4
Partner
Lean Lead

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info