Onze consultant Pieter vertelt hoe hij tijdens zijn eerste opdracht bij Enginity werd ingezet om in een productiebedrijf Cleanliness op de agenda te zetten. Hoe hij dat aanpakte, kan je hieronder lezen!

Bij opstart lag de focus vooral op implementatie in de operationele processen met de bedoeling om dit op termijn ook op globaal niveau voldoende onder de aandacht te brengen.

In eerste instantie was het mijn verantwoordelijk om de zuiverheid van de eindproducten te verbeteren. Al snel bleek dat er bij mijn klant nog geen duidelijk plan van aanpak was om deze doelstellingen te bereiken. De interne specificatiesrond zuiverheid zoals ze op papier waren gedefinieerd waren voor interpretatie vatbaar hetgeen na bevraging ook effectief het geval bleek.

Het idee rond verbetering van zuiverheid bij de intellectuele eigenaars was helemaal anders dan dat het op de werkvloer opgevat werd. Het interne labo dat de zuiverheidstesten uitvoerde dacht er nog helemaal anders over. Bovendien waren de eisen van de eindklanten onvoldoende duidelijk en was er drempelvrees om dit topic bespreekbaar te maken omwille van haalbaarheid.

Het was me snel duidelijk dat het doorslaggevend was om de stakeholders binnen het bedrijf op 1 lijn te krijgen om tot een succesvol project te komen.

Door vol in te zetten op het connecteren met de mensen op de productievloer, labo én de intellectuele eigenaars heb ik een basis van vertrouwen kunnen creëren. Ik heb vanuit een gemeenschappelijk doel gecommuniceerd zodat ze elkaars perspectief op zuiverheid leerden kennen en van elkaar begrepen wat er belangrijk was en waarom. Vanuit die optiek werden er vanuit betrokkenheid en duidelijkheid over het beoogde doel vanzelf een aantal verbeterinitiatieven gelanceerd. Ik voegde expertise en visie toe aan de 1stesuccessen waardoor dit ook breder in de organisatie werd begrepen. Er ontstond een synergie tussen de uitdaging en de dagdagelijkse uitvoering vanuit de betrokkenheid van de mensen.

Ik ben er trots op dat ik als consultant, met de bedrijfsdoelstelling van onze klant voor ogen, heb gekozen om te vertrekken vanuit sensibilisering en het creëren van betrokkenheid bij de verschillende partijen. Dit is een aanpak volledig in de spirit van Enginity, waarbij ik mensen beter heb kunnen laten samenwerken!

Mijn rol in het bedrijf is héél erg parallel geworden aan wat Enginity doet op de arbeidsmarkt. De verschillende stakeholders begrijpen en zorgen dat ze elkaar vinden waardoor één plus één meer wordt dan twee.

Process
Cleanliness

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info