Tijdstudie als tool voor procesverbetering van manuele processen

“Meten is weten” is een spreuk die bij procesverbeteringen vaak wordt aangehaald. Digitalisatie speelt hier op in. Door sensorinformatie op te slaan en om te zetten naar procesinformatie, krijg je een goed beeld van je proces. Deze informatie kan je dan gebruiken om verbetermogelijkheden te spotten. Maar hoe doe je dit op hoofdzakelijk manuele processen? Hier kan een tijdstudie een oplossing bieden.

Tijdens een tijdstudie bekijkt de analist de verschillende handelingen om zo tot een totale berekende tijd te komen voor het proces. Vanuit de tijd kan hij starten met het formuleren van verbeteringen. Dit kan gaan over het anders inrichten van een werkpost, het aanpassen van de handelingen of de verdeling van de handelingen over de werkposten. We bekijken ook de impact en Return on Investment van het automatiseren van de handelingen.

Onze klant, een verpakker van farmaceutische devices, had een vraag over 1 van zijn verpakkingslijnen. Dit was een lijn voor lage volumes met verschillende manuele werkstations. De uitdaging voor onze klant is om voldoende operatoren te vinden om deze manuele processen te bemannen. Doorslaggevend om de efficiëntie zo in te richten dat de output maar ook ergonomie voor de operatoren zo optimaal mogelijk is.

Op basis van korte filmpjes van ieder werkstation, voerde onze analist een tijdstudie uit. Hij merkte hierbij op dat de werkstations er onvoldoende op gericht waren om bijvoorbeeld met 2 handen te werken, maar dat vele handelingen met 1 hand gebeurden. Hij werkte een voorstel uit om de werkstations hierop aan te passen en opnieuw te balanceren. Ook deed hij enkele suggesties voor automatisatie. In overleg werden deze gepresenteerd en kreeg onze klant alle inzichten om hier de vervolgstappen te definiëren.

Door enkel de indeling van de werkstations aan te passen, kon onze klant dezelfde output halen met 2 operatoren minder. Nadat onze klant de voorstellen tijdens een test heeft gecheckt, besliste hij om ze ook te implementeren. Voor deze lijn waren er nog maar 6 operatoren in plaats van 8 nodig, een verbetering van 25%. Naast een mooie besparing voor de relatief kleine investering, loste dit ook het tekort aan operatoren op. Omwille van validatie-redenen, was de impact van de voorgestelde automatisatie te groot en werd deze meegenomen als potentiële actie voor de toekomst.

Ben jij geïnteresseerd om ook jullie manuele processen onder de loep te nemen om verbeteringen door te voeren? Contacteer ons via hello@enginity.be!

We begeleiden jouw bedrijf door het kiezen van de juiste methodiek, het voorstellen en het implementeren van de verbeteringen. Daarnaast kunnen we ook jouw werknemers wegwijs maken in de tijdstudies zodat deze kennis geborgd blijft.

Wat is een tijdstudie?

Een tijdstudie of arbeidsanalyse is een methode die een objectief beeld geeft van de tijd die een operator of machine besteed aan handelingen in een proces. Door het opdelen van deze handelingen in logische en meetbare elementen en het toepassen van standaardtijden voor deze elementen, komen we tot een theoretische tijd voor de verschillende handelingen en het gehele proces. Deze resultaten kunnen onder andere dienen om de werkstations in een proces te balanceren en om de impact van procesverbeteringen in te schatten.

Enginity werkt voor tijdstudies samen met P41. Hun jarenlange ervaring en proven track-record maakt van hen een zeer geschikte partner.

Tijdstudies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info